Behoeften van een hoogbegaafd kind

Wat heeft een hoogbegaafd kind van zijn omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien?

De belangrijkste behoeften van het kind zijn:

 • Gezien, geaccepteerd en gewaardeerd worden zoals het is.
 • Autonomie, ruimte om zelf te kiezen, zelf te ontdekken, zelf te ervaren en de dingen op een eigen manier te doen.
 • Intellectuele stimulans, uitdaging op het eigen niveau.
 • Steun bij het leren van academische vaardigheden.
 • Steun bij het leren van leer- en werkstrategieën.
 • Steun bij het leren van sociale vaardigheden.
 • Steun op emotioneel gebied (om zichzelf te leren begrijpen, een positief zelfbeeld op te bouwen en leren omgaan met uitdagingen en stress).
 • Contact met gelijkgestemden.
 • Geen eenzijdige nadruk op prestaties of 'het hoogbegaafd zijn'.
 • Begrip voor mogelijke verschillen in intellectuele, emotionele en motorische ontwikkeling.
 • Begrip voor vaak voorkomende emotionele intensiteit / hooggevoeligheid.

Op school hebben de hoogbegaafde leerlingen:

 

 • Weinig behoefte aan instructie.
 • Weinig behoefte aan herhalings- en oefenstof.
 • Een hoog werktempo.
 • Vaak een didactische voorsprong.

 

Een leerling die hoogbegaafd is heeft dus minder tijd nodig om de reguliere leerstof door te lopen. De tijd die vrijkomt, kan het beste ingevuld worden met verrijkings- en verdiepingsstof. Hoogbegaafd zijn betekent dus vaak een sterke behoefte aan uitdagend leermateriaal dat:

 

 • Een beroep doet op creativiteit
 • Open opdrachten
 • Hoog abstractieniveau
 • Hoge mate van complexiteit
 • Meerwaarde biedt ten opzichte van reguliere stofEen onderzoekende houding stimuleert
 • Een beroep doet op zelfstandigheid
 • Een reflectieve houding uitlokt
 • Interactie uitlokt

 

Omdat een kind dat hoogbegaafd is sneller door de reguliere leerstof heen gaat, kan soms versnelling gewenst zijn (een klas overslaan). Dit zou nooit als enige maatregel genomen moeten worden, omdat de problemen daarmee niet opgelost worden. Het kind heeft een andere manier van leren en heeft daarom andere soorten leerstof nodig.

Vervolg: Onderpresteren